KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Dział Rozliczeń Obiektów

 

DANE ADRESOWE DZIAŁU ROZLICZEŃ OBIEKTÓW

 

Siedziba: ul. Czysta 21, pok.: 10-11 oraz 13; 31-121 Kraków

Adres do korespondencji: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Telefony: (12) 662-42-99 (pok. 10 i 11)

                (12) 662-43-00 (pok. 10 i 11)

                (12) 662-42-44 (pok. 13)

                (12) 662-42-92 (pok. 13)

FAX: (12) 662-42-98 - Sekretariat Kanclerza UR

         (12) 662-42-45 - Kancelaria UR

 

Zakres zadań Działu Rozliczeń Obiektów obejmuje m.in.:

 

 1. Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi Uczelni – najem, rozliczanie należności.

 2. Rozliczanie należności z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy (pomieszczenia i grunty będące własnością Uczelni), dzierżawy gruntów rolnych i budynków gospodarczych.

 3. Prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem przez Uczelnię nieruchomości pod reklamę (umowy stałe, akcje reklamowe jednorazowe).

 4. Zamawianie pieczątek dla wszystkich jednostek Uczelni.

 5. Zakup biletów MPK dla wszystkich jednostek Uczelni.

 6. Opłata abonamentu za odbiorniki radiowe i telewizyjne znajdujące się we wszystkich budynkach UR na terenie Krakowa i ościennych gmin.

 7. Rozliczanie firm remontowo – budowlanych za korzystanie z mediów Uczelni, zużytych w trakcie remontów i robót budowlanych, przeprowadzonych na podstawie zawartych z Uczelnią umów.

 8. Rozliczanie kosztów dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków pomiędzy jednostki Uczelni wyodrębnione finansowo.

 9. Przygotowanie informacji o kosztach zużycia mediów dla Dziekanów.

10. Zawieranie umów o dostawę mediów dla Uczelni.

11. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez pracowników i studentów zaocznych UR z zamkniętych, niestrzeżonych parkingów w obrębie budynków przy al. Mickiewicza 21, al. Mickiewicza 24/28, ul. Balickiej 122, al. 29 Listopada 46 i 54.

12. Rozliczanie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.

13. Zawieranie umów i rozliczanie usług telefonii komórkowej.

14. Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z użytkowaniem środków transportu, zamówienia na autokary do przewozu studentów i pracowników Uczelni, udział w sprawozdawczości w zakresie transportu, ubezpieczenia środków transportu.

15. Obsługa organizacyjna i administracyjna uroczystości organizowanych przez jednostki Uczelni i podmioty zewnętrzne w Dworku UR, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Balickiej 253.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies